นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 52,718 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ก.พ. 63ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา