นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 10,866 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 55 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
23 พ.ย. 63จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเข้าสู่พิื้นที่การเกษตร บ้านแฮะ หมู่ ๕ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 พ.ย. 63จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเย็น หมู่ ๑๔ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 พ.ย. 63จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเข้าสู่พิื้นที่การเกษตร บ้านแฮะ หมู่ ๕ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ย. 63ซื้อไม้อัด ขนาด ๑๐ มม.จำนวน ๒ แผ่น ๆ ละ ๔๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ย. 63จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเย็น หมู่ ๑๔ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ย. 63จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้านทิศตะวันออก บ้านผาลาด หมู่ ๓ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งเย็น ม.2 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ย. 63จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งเย็น ม.๑๔ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 พ.ย. 63ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ย. 63ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ย. 63จ้างเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางและเปลี่บนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กค๘๘๓๒ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ย. 63จ้างเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๙๙๓๒ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ย. 63ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเลเซอร์ TN-๒๖๓BK (สีดำ) จำนวน ๑ หลอด และการ์ดอินเตอร์เน็ต USB WIRELEES จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ย. 63จ้างเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๙๙๓๒ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 พ.ย. 63จ้างเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๙๙๓๒ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 พ.ย. 63เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน ๒ เดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 พ.ย. 63ซื้อกรอบรูป ขนาด เอ๔ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 พ.ย. 63จ้างเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางและเปลี่บนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กค๘๘๓๒ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 ต.ค. 63โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำมิน หมู่ ๖ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
9 ต.ค. 63โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำมิน หมู่ ๖ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา