นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 52,722 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร

  นายกอบต.แม่ลาว

  089-2627971

 • นายอดุลย์ คันวงศ์

  รองนายกอบต.แม่ลาว

  064-2067523

 • นางศรีประภา มีสุข

  รองนายกอบต.แม่ลาว

  084-4894602

 • นายวารุตต์ หายโศรก

  เลขานุการนายกอบต.แม่ลาว

  081-7462861

เปลี่ยนภาษา