นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 38,215 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมร่าง TOR ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปัว หมู่ที่ 6
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านตุ่น หมู่ที่ 14
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านปัวดอย หมู่ที่ 13
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.งิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
9 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวโครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมงานบริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและการใช้เตาชีวมวลแกลบ เตาชีวมวลฟืน และเตาย่างประสิทธิภาพสูง
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1/2564)
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 6/2564)
3 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5/2564)
3 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต.ผาช้างน้อย ประจำปี 2564
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงิมงบการเงินเดือนมกราคม 2564
29 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2563 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
29 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา