นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 52,717 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 แชร์  
27 ม.ค. 64อบจ.พะเยา ร่วมกับ อบต.แม่ลาว ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว แชร์  
22 ม.ค. 64ประชุมหารือการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่ลาว แชร์  
21 ม.ค. 64พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แชร์  
19 ม.ค. 64รับการประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2563  แชร์  
16 ม.ค. 64กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจศูนย์ฯ แชร์  
6 ม.ค. 64"Big Cleaning Day" แชร์  
28 ธ.ค. 63ทอดผ้าป่าสามัคคีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาว แชร์  
18 ธ.ค. 63กิจกรรมคริสต์สมาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาว แชร์  
14 ธ.ค. 63บริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภคผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว แชร์  
1 ธ.ค. 63กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แชร์  
24 พ.ย. 63โครงการคูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว แชร์  
18 พ.ย. 63พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ แชร์  
28 ต.ค. 63ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางระหว่างบ้านแฮะ-บ้านกอก แชร์  
30 ก.ย. 63พิธีรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
25 ก.ย. 63ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าลำเหมือง แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 17 กันยายน 2563  แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา