นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 13 คน

เยี่ยมชม 10,719 คน

ข่าวกิจกรรม

ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางระหว่างบ้านแฮะ-บ้านกอก

28 ตุลาคม 2563 6 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวร่วมกับผู้นำชุมชน  ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางบริเวณสามแยกบ้านแฮะถึงบ้านกอก

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
1000.jpg324.88 KB   แสดงภาพ
1002.jpg334.33 KB   แสดงภาพ
1003.jpg369.27 KB   แสดงภาพ
7094.jpg344.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา