นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 11,949 คน

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

18 พฤศจิกายน 2563 6 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายชัยวัฒน์  กิตติศักดิ์กำจร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว  โดยมีผู้สู้อายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  50  คน

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
73070.jpg351.64 KB   แสดงภาพ
73054.jpg402.63 KB   แสดงภาพ
73055.jpg301.16 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา