นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 47,997 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

1 ธันวาคม 2563 41 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว กิจกรรมมีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยวิทยากรผู้มีประสบการ และกิจกรรมนันทนาการ และมีสินค้าจากผู้สูงอายุมาจำหน่าย

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
รร.ผู้สูงอายุ 11263_๒๐๑๒๐๒_66.jpg299.49 KB   แสดงภาพ
รร.ผู้สูงอายุ 11263_๒๐๑๒๐๒_57.jpg299.25 KB   แสดงภาพ
รร.ผู้สูงอายุ 11263_๒๐๑๒๐๒_50.jpg349.65 KB   แสดงภาพ
รร.ผู้สูงอายุ 11263_๒๐๑๒๐๒_4.jpg320.89 KB   แสดงภาพ
รร.ผู้สูงอายุ 11263_๒๐๑๒๐๒_10.jpg325.57 KB   แสดงภาพ
รร.ผู้สูงอายุ 11263_๒๐๑๒๐๒_31.jpg189.04 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา