นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 47,991 คน

ข่าวกิจกรรม

บริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภคผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว

14 ธันวาคม 2563 33 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันจันทร์  ที่  14  ธันวาคม  2563 ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว  ลงพื้นที่บริการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาวที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_10.jpg437.97 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_11.jpg463.44 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_12.jpg380.21 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_13.jpg346.78 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_14.jpg412.38 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_6.jpg360.14 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_11.jpg463.44 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา