นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 11,973 คน

ข่าวกิจกรรม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าลำเหมือง

25 กันยายน 2563 13 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านวังถ้ำ ม.8 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากฝายขาด ทำให้นาข้าวไม่มีน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. พะเยา


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา