นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 48,405 คน

ข่าวกิจกรรม

ทอดผ้าป่าสามัคคีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาว

28 ธันวาคม 2563 39 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาวร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.องค์การบริหารส่วนตำแม่ลาว ยอดผ้าป่าทั้งหมดมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่รวมทั้งการจัดชื้อสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเต็ม

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
109.jpg414.90 KB   แสดงภาพ
108.jpg328.13 KB   แสดงภาพ
112.jpg395.80 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_1.jpg267.45 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_3.jpg258.06 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_8.jpg319.95 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_9.jpg229.71 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_17.jpg315.92 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_20.jpg391.74 KB   แสดงภาพ
ผ้าป่า ศพด_๒๐๑๒๒๙_22.jpg343.62 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา