นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 48,373 คน

ข่าวกิจกรรม

"Big Cleaning Day"

6 มกราคม 2564 40 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันพุธ  ที่  6  มกราคม  2564 เวลา  10.30 น. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว  ร่วมกันทำกิจกรรม        "Big Cleaning Day"  ทำความสะอาดภายในสำนักงาน  ถนนบริเวณสำนักงาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาว

เอกสารแนบ 17 ไฟล์
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_66.jpg351.35 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_17.jpg277.49 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_54.jpg252.85 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_49.jpg318.92 KB   แสดงภาพ
170060.jpg175.01 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_58.jpg166.90 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_57.jpg242.78 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_60.jpg281.86 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_61.jpg224.43 KB   แสดงภาพ
170061.jpg329.50 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_0.jpg365.03 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_3.jpg406.40 KB   แสดงภาพ
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์_๒๑๐๑๐๗_32.jpg294.54 KB   แสดงภาพ
70523.jpg512.94 KB   แสดงภาพ
70528.jpg370.39 KB   แสดงภาพ
70531.jpg448.61 KB   แสดงภาพ
70532.jpg510.99 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา