นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 48,378 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจศูนย์ฯ

16 มกราคม 2564 34 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาวได้มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจศูนย์  โดยการทาสีผนัง  ภาพดอกไม้อาคารและปรับปรุงบ่อทราย  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน  ให้ความร่วมมือและสนับนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้วยดีตลอดมา

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
17768.jpg473.02 KB   แสดงภาพ
17748.jpg63.59 KB   แสดงภาพ
17746.jpg79.68 KB   แสดงภาพ
17747.jpg66.02 KB   แสดงภาพ
17745.jpg69.85 KB   แสดงภาพ
17749.jpg58.62 KB   แสดงภาพ
17750.jpg58.20 KB   แสดงภาพ
17751.jpg61.64 KB   แสดงภาพ
17752.jpg78.70 KB   แสดงภาพ
17753.jpg56.30 KB   แสดงภาพ
17775.jpg380.39 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา