นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 48,387 คน

ข่าวกิจกรรม

รับการประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2563

19 มกราคม 2564 26 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  19  มกราคม  2564  เวลา  13.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้รับการประเมินประสิทธิภาพ  ประจำปี  2563

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
17734.jpg280.91 KB   แสดงภาพ
17756 - Copy.jpg303.86 KB   แสดงภาพ
17759 - Copy.jpg176.92 KB   แสดงภาพ
17765 - Copy.jpg401.65 KB   แสดงภาพ
17760 - Copy.jpg318.61 KB   แสดงภาพ
17738.jpg459.16 KB   แสดงภาพ
17740.jpg427.02 KB   แสดงภาพ
17737.jpg430.04 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา