นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 207 คน

เยี่ยมชม 48,391 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่ลาว

22 มกราคม 2564 29 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  22  มกราคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวร่วมกับตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  3  คน  ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องการจัดการขยะตำบลแม่ลาว  เพื่อสิงแวดล้อมในพื้นที่ตำบลแม่ลาว

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
149.jpg260.79 KB   แสดงภาพ
147.jpg229.09 KB   แสดงภาพ
148.jpg290.23 KB   แสดงภาพ
151.jpg310.90 KB   แสดงภาพ
179.jpg256.71 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา