นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 48,395 คน

ข่าวกิจกรรม

อบจ.พะเยา ร่วมกับ อบต.แม่ลาว ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว

27 มกราคม 2564 21 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  27  มกราคม  2564  เวลา  1.30 น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดย  นายสวัสดิ์  หอมนาน  รองนายก  อบจ.พะเยา  นายเลือดไทย  วงศ์ใหญ่  ที่ปรึกษา  นายฐิติพันธ์  จงสิริสกุุลชัย  สจ.เชียงคำ  เขต  1  และ  นายวรวิทย์  เต็มสิริมงคล  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว  โดย  นายชัยวัฒน์  กิตติศักดื์กำจร  นายก  อบต.แม่ลาว  นายอดุลย์  คันวงศ์  นางศรีประภา  มีสุข  รองนายก  อบต.แม่ลาว  สตอ.สมศักดิ์  เรือนนาค  รองปลัด  นายปัญญาวุธ  โยธาวุธ  ผอ.กองช่าง  ลงพื้นที่สำรวจเหมืองฝายลุ่มน้ำลาว  เพื่อดำเนินการลอกซ่อมแซม  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจาเหตุสาธารรภัยและการกักเก็บน้ำจัดส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค   

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
189.jpg438.26 KB   แสดงภาพ
195.jpg603.57 KB   แสดงภาพ
187.jpg391.31 KB   แสดงภาพ
200.jpg391.31 KB   แสดงภาพ
194.jpg367.53 KB   แสดงภาพ
197.jpg593.48 KB   แสดงภาพ
203.jpg538.94 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา