นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 48,412 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564 21 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.00  น.  นายชัยวัฒน์  กิตติศักดิ์กำจร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว  ได้ดำเนินการโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ให้บริการทำหมัน  ฉีดวัคซีน  ยาถ่ายพยาธิให้กับสุขนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่ลาวฟรี

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
1022021_๒๑๐๒๑๐_6.jpg81.13 KB   แสดงภาพ
1022021_๒๑๐๒๑๐_5.jpg59.97 KB   แสดงภาพ
1022021_๒๑๐๒๑๐_3.jpg62.15 KB   แสดงภาพ
1022021_๒๑๐๒๑๐_0.jpg74.73 KB   แสดงภาพ
1022021_๒๑๐๒๑๐_1.jpg82.99 KB   แสดงภาพ
1022021_๒๑๐๒๑๐_2.jpg96.61 KB   แสดงภาพ
1022021_๒๑๐๒๑๐_4.jpg77.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา