นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 52,705 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เรื่องประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ธ.ค. 63บริการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลแม่ลาว แชร์  
2 พ.ย. 63ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างตู้น้ำดื่ม แชร์  
22 ต.ค. 63มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก แชร์  
14 ก.ย. 63อบรบโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แชร์  
9 ก.ย. 63โครงการฝึกอาชีพการถักเปลนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ก.ย. 63โรงเรียนผู้สูงอายุ แชร์  
7 ส.ค. 63กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตรวจวัดสายตา แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา