นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 48,398 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรบโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

14 กันยายน 2563 38 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ , พนักงานตำบลแม่ลาว ผู้นำชุมชนตำบลแม่ลาว ได้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรที่ 51 การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนืออย่างรุนแรง โครงการร้อยใจรักษ์ ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ทรงเล็งเห็นว่าควรนำการพัฒนาเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพายาเสพคิดและสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป


เอกสารแนบ 9 ไฟล์
1.jpg338.29 KB   แสดงภาพ
2.jpg386.79 KB   แสดงภาพ
3.jpg374.07 KB   แสดงภาพ
4.jpg281.46 KB   แสดงภาพ
5.jpg321.96 KB   แสดงภาพ
6.jpg299.84 KB   แสดงภาพ
7.jpg313.43 KB   แสดงภาพ
8.jpg299.55 KB   แสดงภาพ
9.jpg340.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา