นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 48,380 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

22 ตุลาคม 2563 38 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว  มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านของ  นางจินตนา  ชาวเวียง  บ้านแฮะ  ม.๕  ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  น้ำป่าไหลหลาก

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
520.jpg211.07 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา