นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 48,375 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างตู้น้ำดื่ม

2 พฤศจิกายน 2563 71 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบลแม่ลาว  ร่วมกับเจ้าหน้าที่  นพค.35  ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างตู้น้ำดื่ม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาว

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
67740.jpg435.86 KB   แสดงภาพ
67743.jpg457.70 KB   แสดงภาพ
67744.jpg437.31 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา