นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 48,002 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลแม่ลาว

14 ธันวาคม 2563 38 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

    วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ลงพื้นที่บริการน้ำอุปโภคบริโภค                  ให้แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาว ที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน


เอกสารแนบ 7 ไฟล์
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_7.jpg358.46 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_3.jpg477.63 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_1.jpg396.39 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_10.jpg437.97 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_5.jpg270.43 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_11.jpg463.44 KB   แสดงภาพ
บริการ(น้ำ)_๒๐๑๒๑๔_13.jpg346.78 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา