นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 47,999 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เรื่องประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

25 ธันวาคม 2563 37 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ป้ายประชาสัมพันธ์ 2564.jpg522.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา