นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 48,379 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

28 มกราคม 2564 28 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
157313.jpg71.70 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา