นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 10,093 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

9 ตุลาคม 2563 18 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ลาว  ครั้งที่ 3/2563(เป็นการประชุมรอบที่  1  ประจำปีงบประมาณ 2564)  เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของกองทุนฯ

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
60335.jpg264.63 KB   แสดงภาพ
60338.jpg303.22 KB   แสดงภาพ
60341.jpg301.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา