นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 47,989 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

12 มกราคม 2564 34 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ลาว ครั้งที่ 3/2563(เป็นการประชุมรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของกองทุนฯ

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
118.jpg269.55 KB   แสดงภาพ
175.jpg337.26 KB   แสดงภาพ
177.jpg343.26 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา