นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 37,439 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร

  นายกอบต.แม่ลาว

 • นายอดุลย์ คันวงศ์

  รองนายกอบต.แม่ลาว

 • นางศรีประภา มีสุข

  รองนายกอบต.แม่ลาว

 • นายวารุตต์ หายโศรก

  เลขานุการนายกอบต.แม่ลาว

เปลี่ยนภาษา