นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 52,743 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มี.ค. 64การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 7/2564)  แชร์  
1 มี.ค. 64การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564) แชร์  
4 ก.พ. 64การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1/2564) แชร์  
4 ก.พ. 64การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 6/2564)  แชร์  
3 ก.พ. 64การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5/2564)  แชร์  
15 ม.ค. 64การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4/2564)  แชร์  
16 พ.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3/2564) แชร์  
10 พ.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564) แชร์  
9 ต.ค. 63รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ต.ค. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1/2564) แชร์  
30 ก.ย. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
28 ก.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 15/2563) แชร์  
10 ก.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 14/2563) แชร์  
2 ก.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 13/2563) แชร์  
20 ส.ค. 63การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2/2563) แชร์  
7 ส.ค. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 12/2563) แชร์  
20 ก.ค. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 11/2563) แชร์  
19 มิ.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 10/2563) แชร์  
23 เม.ย. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 9/2563) แชร์  
26 มี.ค. 63การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 8/2563) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา