นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 37,431 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา