นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 52,708 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ม.ค. 64รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2563 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) แชร์  
8 ม.ค. 64งบการเงินประเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
9 พ.ย. 63งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา