นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 47,980 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบการเงินประเดือนธันวาคม 2563

8 มกราคม 2564 25 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMAGE.pdf1.15 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา