นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 48,404 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2563 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

29 มกราคม 2564 36 ครั้ง เนตรชนก คงสุวรรณ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMAGE.pdf1.24 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา