นายชัยวัฒน์ กิตติศักดิ์กำจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
054-883-238 ต่อ 110

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 52,766 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ธ.ค. 63การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)  แชร์  
24 พ.ย. 63รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา